Mijn werk

Gefascineerd door de natuur met zijn immens adaptiefvermogen, het continu in beweging zijn, evoluerend tot nieuwe vormen, symbioses, houd ik mij in mijn werk bezig met de tegenstelling tussen kracht en kwetsbaarheid in relatie tot het thema ‘natuurlijke geborgenheid’.

Geborgenheid impliceert kracht maar ook kwetsbaarheid; kwetsbaarheid is de kracht van de geborgenheid, zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Deze spanning tussen kracht en kwetsbaarheid  vertalend  in vorm, materiaal en structuur, contrasterend èn daardoor elkaar versterkend, tot een harmonisch geheel is de kern van mijn werk. Kracht en kwetsbaarheid gaan binnen deze tegenstelling een verbintenis aan zowel inhoudelijk als in beeld. Dat resulteert oa in beelden van hout overweldigend in hun monumentale vormentaal en subtiel in detail en verbinding.

In mijn materiaalgebruik blijf ik dicht bij de natuur: onbewerkt maar daardoor vergankelijk. Wat blijft is de herinnering aan het werk in de vorm van een reliek.